Quản lý môi trường

Tổng quan và chính sách quản lý môi trường

Hợp tác xã Công nghiệp Dongmin thiết lập chính sách quản lý môi trường để đảm bảo tất cả người lao động làm việc an toàn và tạo ra nơi làm việc thân thiện với môi trường.

Định hướng chiến lược

Giảm khí nhà kính và khí thải carbon

Chế độ bắt buộc sử dụng nguyên liệu tái chế của từng doanh nghiệp đang được áp dụng khi quy chế giảm khí thải nhà kính và khí thải carbon được tăng cường. Theo đó, Hợp tác xã Công nghiệp Dongmin cho phép khách hàng doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu thô tái chế chất lượng cao không chỉ trong nước mà còn trên thị trường toàn cầu, từ đó giảm lượng khí thải carbon trên thế giới.

Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn

Hợp tác xã Công nghiệp Dongmin không chỉ dừng lại ở tái chế màng bọc ủ chua nông nghiệp và da nhân tạo PVC mà còn kích hoạt việc sử dụng nguyên liệu thô tái chế đến năm 2030, tăng tỷ lệ các sản phẩm tái chế sáng tạo và phát triển hơn nữa hệ thống có thể thu hồi và tuần hoàn tài nguyên, làm giảm sự lãng phí các nguồn tài nguyên chất thải.

Bảo tồn hệ sinh thái địa phương

Ngăn chặn ô nhiễm không khí và hỏa hoạn bằng cách giảm tỷ lệ đốt rác thải ở nông thôn, tổ chức chiến dịch quảng bá các sản phẩm tái chế và sáng tạo đa dạng, đồng thời hỗ trợ khắc phục thiệt hại cho khu vực ô nhiễm môi trường ở tỉnh Gyeongbuk.

 • 01

  Giảm khí nhà kính và khí thải carbon

  - Chế độ bắt buộc sử dụng nguyên liệu thô tái chế
  - Phổ biến nguyên liệu thô tái chế chất lượng cao

 • 02

  Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn

  - Tăng tỷ trọng sử dụng tái chế sáng tạo
  - Hệ thống tuần hoàn tài nguyên thu hồi sản phẩm

 • 03

  Bảo tồn hệ sinh thái địa phương

  - Phòng chống hỏa hoạn ô nhiễm không khí
  - Hỗ trợ khắc phục thiệt hại do ô nhiễm môi trường

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường

Hợp tác xã Công nghiệp Dongmin đã đạt được chứng nhận hệ thống quản lý môi trường vào năm 2014 và sẽ tiếp tục duy trì, quản lý và cải thiện chính sách quản lý thân thiện với môi trường.