Lời chào từ Tổng Giám đốc

Hợp tác xã Công nghiệp Dongmin là doanh nghiệp dẫn đầu trong tái chế tuần hoàn, theo đuổi mục tiêu tạo việc làm ổn định cho nhóm xã hội dễ bị tổn thương và phát triển nền kinh tế địa phương thông qua ngành tái chế tận dụng các nguồn rác thải địa phương.
Dải Mobius màu xanh lá cây, logo của Hợp tác xã Công nghiệp Dongmin, đại diện cho 4 triết lý quản lý xanh là thân thiện với môi trường, tuần hoàn, tái chế tài nguyên và phục hồi nền kinh tế xã hội.
Luôn giữ vững tinh thần ban đầu và với thái độ chân thành để "chất lượng" tốt hơn "số lượng", chúng tôi sẽ cố gắng nhảy vọt mạnh mẽ với tư cách là một doanh nghiệp tái chế tài nguyên.
Một dấu chân vì trái đất tốt hơn
Chúng tôi rất mong sự ủng hộ và hỗ trợ của các bạn.

Xin chân thành cảm ơn.

Ý niệm kinh doanh

Hợp tác xã Công nghiệp Dongmin tái chế tài nguyên chất thải ở nông thôn để kinh doanh các hoạt động tài nguyên thân thiện với môi trường, hướng tới sự phát triển hài hòa của địa phương, môi trường và kinh tế.