PVC TÁI CHẾ

Hợp tác xã Công nghiệp Dongmin đã thành công trong việc tái chế vải da tổng hợp PVC vốn vẫn bị đốt thiêu hủy thông qua quá trình phân tách vật liệu.