Cung cấp nguyên liệu tái chế chất lượng cao

High Quality Material

Bằng cách sử dụng nguyên liệu đơn lẻ thông qua kỹ thuật phân tách và chọn lọc của Hợp tác xã công nghiệp Dongmin, chúng tôi cung cấp Chip PE tái sinh và tuần hoàn tài nguyên chất lượng cao với các đặc tính vật lý đồng nhất và không có mùi.

Sản phẩm tái chế sáng tạo thân thiện với môi trường B2B

Eco-Friendly Upcycle

Mô hình biến rác thải thành vải chất lượng cao
Thông qua các sản phẩm thân thiện với môi trường, theo đuổi vẻ đẹp và sự hài hòa về thị giác và xúc giác, chúng tôi đang mở ra sự bùng nổ thị trường về sản phẩm tái chế sáng tạo mới, khác với thị trường hiện tại.

Kinh doanh động cơ tăng trưởng mới

New Opportunity

Để có một hệ thống tuần hoàn tự nhiên thân thiện với môi trường cho tương lai và một cuộc sống mới thoải mái hơn, chúng tôi đầu tư không ngừng vào nghiên cứu và phát triển công nghệ, phát hiện và mở rộng mô hình kinh doanh bền vững.